„A természet a szunnyadó Szellem.”
(Schelling)

Az Aikido elvei, célja, etikettje

Az Aikido valóban „modern” művészet, hiszen a huszadik században született meg és terjedt el szerte a világon, bár évszázados alapokon nyugszik mind a filozófiája, mind a mozgásában fellelhető alaptörvények. Külön említettük most e két fogalmat, de azonnal szeretnénk leszögezni: az Aikido-ban nem szabad, nem lehet különválasztani a szellemi és a fizikai alapgondolatokat, alkotóelemeket.

Nem lehet Aikido-technikákat gyakorolni a filozófiai alap megtagadásával, s nem lehet elméletben művelni az Aikido-t a gyakorlatokban megvalósuló fizikai háttér nélkül. „Az Aikido aktív meditáció” – vallják Japánban, s aki ezt nem fogadja el, az gyakorolhat, érhet el sikereket, megerősödhet testben és technikában, de amit csinál, az egyre messzebb kerül az Aikido gondolatától.

Ueshiba mester, a művészet megalkotója így foglalta össze az Aikido lényegét:

A hajlékonyság az erőssé válás útja. A természet mozgása a mi mozgásunk, az Aikido mozgása a természet mozgása, melynek titka mélységes és határtalan. A szellem hordozza az értelmet és ellenőrzi a testet. Az Aikido azt jelenti, hogy a szellem összhangban van az ellenféllel, más szóval mozgásunk alkalmazkodik az ellenfél mozgásához. Az „utánaengedés” az ellent nem állás művészete. Az Aikido kerüli a kötött, merev mozgást. Az utánaengedés nem meghátrálás, ellenkezőleg: a győzelemhez vezető biztos út.”

Az Aikido elszakad a modern világ zajos, forgalmas színterétől, s a természetbe, az ősidők óta fennálló, minden tudás titkát bíró természetbe vonul vissza. Az Aikido szellemét magába fogadó ember részt vesz az élet forgatagában, de elméjét és pszichéjét a természet harmóniája óvja és védelmezi. Az Aikido tanítása szerint az ember nem akarhatja megváltoztatni a természeti törvényeket, de együtt élhet velük, elfogadhatja szellemüket, amely már akkor tökéletes volt, amikor az ember még nem is létezett.

Az Aikido elveinek és céljának megfogalmazásánál ismét Ueshiba Morihei mester gondolatait idézzük, akinél tökéletesebben senki sem látta át mindezt:

„Az Aikido elve a harc, az ellenállás elkerülése.
Az Aikido célja, hogy mind a testet, mind az elmét eddze, és őszintévé tegye az embert.
Az Aikido célja minden embert egy családban egyesíteni.
Az igazi cél önmagunk legyőzése.”

Az Aikido etikettje:

1. A tatamin mindig állj készenlétben, tartsd fenn a helyes testhelyzetet!
2. Ne fecsegj az edzések alatt – gyakorolj!
3. Lehetőleg minél több partnerrel eddz, gyakran többet tanulhatsz, ha kezdővel gyakorolsz!
4. Oszd meg tudásodat mással is, a csapat fejlődése összességében a te fejlődésedet is jelenti!
5. Az edzés alatt ne hagyd el a tatamit, mert másokat zavarsz művészetük gyakorlásában! Ez tiszteletlenséget fejez ki a hellyel szemben, ahol gyakorolsz.
6. Köszönj, mikor elfoglalod a helyed a tatamin, és amikor elhagyod azt!
7. Randori esetén partneredet a technika megkezdése előtt üdvözöld, meghajlással köszöntsd!
8. Ügyelj arra, hogy a ruhád mindig tiszta legyen, és hogy helyesen viseld azt!
9. Ha fokozatot viselsz, ennek megfelelő felelősséget is viselsz!
10. Tanítódhoz kérdéssel mindig a megfelelő szabályok betartásával, meghajlással és udvariasan fordulhatsz!
11. Tanítód utasításainak mindig haladéktalanul és legjobb tudásod alapján engedelmeskedj!
12. Légy türelmes társaidhoz, segítsd munkájukat!